A tánc az életem

hossz: 00:25:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Kádár-korszak munkalehetőségeiről, a munka világáról, a rendszer pozitív vonásaival, összehasonlítva a rendszerváltás óta eltöltött évekkel (7:26, 20:35). A szórakozási lehetőségekről, a kállai kettős táncról hosszan beszél (1:14). Amerikai útjáról, a külföldi úttal járó nehézségekről is kiemelten szól (3:14). Említést tesz az 1956-os forradalomról (6:18) és a Szabad Európa Rádióról is (16:45).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Torma Lászlóné, 1948, Nagykálló

Interjúalany foglalkozása: cipész, boltvezető (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. October 18.

Felvétel helyszíne: Nagykálló

Feldolgozásban résztvevő személyek: Káposznyák Viktória, Takács Máté, Sikura Anita, Torma László

Feltöltötte: nagykallo

Interjút készítő iskola: Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium