A történelem útvesztőiben

hossz: 00:31:00

Tárgy: Át- és kitelepítések

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról (0:35), tanulmányairól (4:42), a második világháborúról (6:38), a zsidók üldözéséről (9:48), katonai szolgálatáról (12:30), majd visszatér a zsidók meghurcolására (19:40), a TSZ-ekről, téeszesítésről (27:58).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Dobos Lajos, 1914, Révleányvár

Interjúalany foglalkozása: asztalos (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. February 3.

Felvétel helyszíne: Döge

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vizer Zoltán Bacsó Vivien Vámos Renáta Lipták Klaudia

Feltöltötte: rfkv

Interjút készítő iskola: II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola