A tsz szervezése

hossz: 00:41:00

Tárgy: ’50-es évek, Beszolgáltatás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, II. világháborús emlékeiről (0:28), majd rátér oktatására (1:45) és munkahelyeire (5:45). Beszél a termelőszövetkezetekről (4:20) és a kulákkérdésről, annak eredetéről (06:42). Szól a téeszesítés két hullámáról, a világháború utániról (10:50) és az 1956 utániról (23:16). Megemlít egy igen érdekes esetet a téeszek propagandájáról (19:16), majd beszél a Szovjetunióval és a KGST-vel való kapcsolatról (32:44).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: dr. Tarczay Zoltán, 1940, Nagykőrös

Interjúalany foglalkozása: agrármérnök (Mezőgazdaság, Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 15.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gazsó Imre Kuruczné Kiss Éva Gábor Éva Mária Forgács Attila

Feltöltötte: forgacsattila

Interjút készítő iskola: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola