A vagonban felnőve

hossz: 00:27:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél 1945-ös, Szovjetunióba történő deportálásáról (0:00), kényszerlakhelyre való megérkezésükről (1:28), arról, hogy milyen munkát végeztettek vele (2:55), az élelmezésről (7:54), arról, hogy senki sem hitte el, amikor valóban hazaengedték őket (10:00). Beszámol a fogadtatásról (11:27), a magyar államtól kapott kárpótlásról (15:27), gyerekkoráról, a bálokról (16:22), arról, hogy a Szovjetunióban néha koldultak, és a szemétdombról ettek (18:33). Kitér arra, hogy milyen körülmények között utaztak a marhavagonokban a láger felé, valamint azt is megemlíti, hogy bizonyos megszokott fiziológiai folyamatok szüneteltek a nőknél a szovjet lágerekben töltött idő alatt az éhezés miatt (22:50).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Ludescher Mária, 1927, Kaplony, Románia

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Kaplony, Románia

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gyökös Anett, Pfliegler Blanka

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon