A zene világa a 80-as években

hossz: 00:31:00

Tárgy: 70-es évek, 80-as évek, Zenei élet, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Lord együttes megalakulásáról, a '70-es és a '80-as évek zenei iparáról és külföldi fellépéseikről. 0:37--születés, iskola, hogyan kerül kapcsolatba a zenével 3:37--milyenek voltak az első fellépések 7:45--milyen volt a korabeli zeneipar, hogyan lehetett lemezt kiadni akkoriban 13:38--a Lord zenekar alapítása, hogyan került bele a zenekarba 15:40--a rendszerváltás és a zenélés kapcsolata 19:25--külföldi fellépéseik 22:57--ismerősök, akik disszidáltak a 1960-as években 26:47--kisdobos, úttörő és KISZ mozgalom

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Pohl Mihály, 1954, Sopron

Interjúalany foglalkozása: zenész (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. February 24.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bóka Adrienn, Horváth Szabina, Tüske Tamás

Feltöltötte: Martonosiné Maráz Rita

Interjút készítő iskola: Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium