1956 testközelből

hossz: 00:41:51

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél az 1956-os forradalomról, amelyet egy budapesti laktanyában katonaként élt át. 0:15--születés, családja; 0.50--emlékei a II. világháborúról; 1:57--iskolái, hogy kerül a városi iskolába, különbség a városi és a tanyasi iskola között, iskolai fenyítések, taneszközök; 6:45--emlékei az 1956-os események előzményeiről, díszőrség Rajk László újratemetésekor, hogyan készült a honvédség az eseményre, hogyan zajlott az esemény, egyéb rehabilitáltak újratemetései; 11:43--október 23. előzményei a laktanyában, hogyan értesültek az október 23-i eseményekről; 19:50--a lövöldözések kezdete, hogyan élik ezt meg a laktanyában; 24:55--bajtársai, akik elestek az októberi események alatt; 30:55--1956. november 4. eseményei, Maléter Pál tevékenysége, hogyan tették le a fegyvert; 35:33--leszerelése az akkor még titkosan működő magyar rakétás egységtől, az ellene indított fegyelmi eljárás; 38:8--munkái a leszerelése után; 38:55--összegző véleménye 1956-ról, győzhetett volna-e a forradalom, ha a szovjetek nem avatkoznak be; 41:20--magánélete

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Bálint János, 1937, Hódmezővásárhely

Interjúalany foglalkozása: katona (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2011. March 18.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Verók Laura, Takács Vivien, Barna Gábor, Czibolya Kálmán, Vas Ádám

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium