1989-ben a parlament felébredt

hossz: 00:52:00

Tárgy: Rendszerváltás, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1941-ben született Akasztón. Beszél családjáról. Apja jegyző, anyja tanító volt. Gyermekkora meghatározta egész életét. Apját a II. világháború után B-listázták, innentől kezdve rossz volt a család helyzete, sokat költöztek, anyagi problémáik voltak. (03:04) Az interjúalany a gimnáziumot Kiskőrösön végezte el, a család is ide költözött. Itt kapott apja is hét év után állást. (04:24) Nem nyert felvételt az elektromérnöki karra, így gyógyszertárba került technikusnak. Elmondja másfél évtizedes gyógyszertári munkájának részleteit. (07:18) 1976-ban a helyi Vöröskereszt független titkára lett. Ekkorra már jól ismerték karitatív tevékenydégét. Azonnal felvették főiskolára szociális szervező szakra, később elvégezte az ELTE szociológia posztgraduális képzését is. Szerette a vöröskeresztes munkát, a társadalom minden rétegével kapcsolatba került. (09:34) 1985-ben megválasztották parlamenti képviselőnek a Hazafias Népfront jelöltjeként. Igazán akkor érezte jól magát, amikor vidéken kellett dolgoznia. Részletesen beszél képviselői munkájáról. Elsősorban a megyei gyűléseken döntöttek minden témában, több mint egy évig tartott, míg képviselőként az interjúalany is beleszólhatott a tárgyalásokba. (18:16) Elmondja, milyen volt a kapcsolata képviselőtársaival. A bizottságokban jó volt a hangulat, tudtak közösen dolgozni, a képviselők azonban klikkekre oszlottak. Kádárt nem ismerte személyesen, de csak beteg, sajnálandó öregembert látott benne. (22:36) Beszél a politika és a szociológia kapcsolatáról. (25:26) A rendszerváltás előtt az egyetemen igen aktív politikai élet folyt, állandóak voltak a viták, amelyek felnyitották a szemét. (27:20) Bemutatja parlamenti beszédeit, felolvas részleteket. (31:18) Beszél a polgári (fegyver nélküli) szolgálat lehetőségeiről. (32:54) Beszél Bős-Nagymarosról. Alaposan utánajárt, végül úgy döntött, hogy nem szavazza meg. (33:56) Mindig sikerült tartania a személyes kapcsolatot választóival, sok fórumra meghívták, sokan keresték fel, de szociális munkájából kifolyóéag ő is látogatta a közösségeket. (36:40) Örül, hogy részese lehetett a rendszerváltásnak. Úgy érzi, hogy 1989-ben az egész Parlament felébredt. Jónak tartotta, hogy sok új képviselő került be. Beszél az újonan megjelent politikai erőkről. (42:38) Az interjúalany gimnazista volt az '56-os forradalom alatt. Gyerekesen állt hozzá az eseményekhez, időbe telt, mire felfedezte a forradalom jelentőségét, utána már diáktársaival részt szeretett volna venni a tüntetéseken. (51:42)

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről

Interjúalany: Moravcsik Ferencné, 1941, Akasztó

Interjúalany foglalkozása: szociális szervező (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. February 1.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Péczka Fatime Tanár: Németh Zita Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma