"Állampárt, rendszerváltás, privatizáció". Vác utolsó tanácselnökének emlékei

hossz: 00:45:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Pártélet, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1949-ben született Szászváron, de fiatal korában Vácra került, ahol jelenleg polgármester. Iskoláit még Szászváron kezdte, majd felvették a Miskolci Egyetemre,ahol 1973-ban végzett. (03:20) Az egyetem után rögtön Vácra került cementgyári mérnökként. Tagja volt KISZ-nek, közben a közgazdasági egyetemet is elvégezte. 1983-ban a Pest Megyei Pártbizottság gazdaságpolitikusa lett. (05:14) Beszél fiatalkoráról, a szórakozási lehetőségekről. Elmondja, milyen zenéket hallgattak a fiatalok a '60-as, '70-es években. (08:00) 1987-ben választották meg tanácselnöknek Vác egyik körzetében, ezt a pozíciót töltötte be a rendszerváltásig. Részletesen beszél a tanács működéséről. Elmondja a függést az MSZMP-től, a finanszírozási rendszer működését, a szervezési munka részleteit, a tanács felépítését. (13:54) Beszél a pártszervezet megyei, járási felépítéséről, mmunkájáról, hogyan befolyásolta a központi vezetés a gyárak, üzemek működését. (18:38) Az interjúalanynak nagy szerepe volt a finn Järvenpää és Vác testvérvárosi kapcsolatának kialakításában. (19:58) Elmondja, hogy mik voltak a rendszerváltás hatásai Vácra, hogyan mentek végbe a változások. A tanácsrendszert felváltotta az önkormányzat. Az MSZMP-n belül is a reformerek kerültek többségbe, az interjúalany alapító tagja az MSZP-nek. Beszél a rendszerváltó pártok politikájáról, véleménye szerint az SZDSZ túl agresszív volt. (25:14) Elmondja tapasztalatait az MSZP létrehozásáról.(29:12) Beszél a szocialista és a demokratikus rendszer különbségeiről. A mai rendszer előnyének tartja, hogy szabadság van, de nem tudja eldönteni, hogy társadalmilag melyik a jobb. A '80-as években már látta, hogy gazdaságilag fenntarthatatlan a Kádár-rendszer, így nem érte meglepetésként a rendszerváltás után kialakult helyzet. (32:32) Beszél a rendszerváltás utáni privatizáció részleteiről. Vácon főleg külföldi (német) befektetők vásárolták fel az üzemeket, üzleteket. Ennek fontos hatásai voltak/vannak az önkormányzatra is. (41:54) Vácot kiemeli kultúrája, hagyományai, fekvése és szépsége miatt. (44:43)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: DR. BÓTH JÁNOS, 1949, Szászvár

Interjúalany foglalkozása: KÖZGAZDÁSZ-TANÁCSELNÖK (Ipar, Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 16.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: BODA MÁRIAPIROSKA ISTVÁN

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium