Amerikából hazatérve

hossz: 00:42:00

Tárgy: Kivándorlás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyerekkoráról (0:08), majd az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeiről (2:20). Beszél arról, hogyan döntötték el öten, hogy disszidálnak, hogyan jutottak át Ausztriába, és ott hogyan fogadták őket a helyiek (5:35). Szól arról, hogyan döntötték el, hogy Amerikába távoznak, és arról, hogy kik szervezték osztrák részről a menekültek ellátását (12:55). Elmeséli, hogy Amerikában kemény fizikai munkát kellett végezniük, mert nem tudtak angolul, de olyan jól kerestek, amit korábban nem tudtak volna elképzelni. Szól arról, hogy miként szórakoztak, valamint arról, hogy idővel megtanultak angolul, egyre jobb munkákat végeztek, később pedig saját vállalkozásba is kezdett (15:08). Elmeséli, hogyan kötötte első és gyorsan felbomlott házasságát, majd a másodikat, ami negyven évig tartott (20:35). Szól arról, hogy már az egyik testvérével ment ki, de tizenöt évvel később másik két testvére is Amerikába jött Olaszországon keresztül, az ő és a római konzul segítségével. Elmeséli, hogy harmadik feleségét gyermekkora óta ismeri, Amerikában házasodtak össze, de hazaköltöztek Magyarországra (23:15). Arról is szól, hogy milyen változások történtek a kint töltött 42 év alatt itthon: az ország sokat fejlődött, de az emberek kevésbé barátságosak és önzőbbek, borúlátóbbak lettek (26:00). Elmeséli, hogy idővel 2-3 évente haza tudott látogatni, ám ekkor minden lépését megfigyelték (31:45). Szól arról, hogy nehéz Amerika után a kis magyar faluba visszatérni (34:10). Végül mesél II. világháborús élményeiről, az óvóhelyen való rejtőzködésről, és például arról, hogy az oroszok lebombáztak egy dinnyeföldet, mert német sisakoknak nézték a gyümölcsöket (36:08). Végül arról szól, hogy több embert elvittek a faluból egy fekete autón, de szerencsére édesapja nem ment el a hívás ellenére, így nem esett bántódása (40:30).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kántor András, 1937, Aranyosapáti

Interjúalany foglalkozása: villanyszerelő (USA-ban) (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. February 21.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Verók Laura, Vas Ádám, Farkas Éva, Czibolya Kálmán, Kovács Róbert

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium