Amikor elveszítettem Istent

hossz: 00:45:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 bemutatkozás, családi háttér 2:53 a háború alatt nagyon nehéz volt élelemhez jutni, mesél a gyermekkor háborús tapasztalatairól 7:22 az ostrom elől a szülei őket Svájcba menekítették, felidézi a család háborús emlékeit Budapest ostromáról 20:31 az ő házukba az NKVD-sek költöztek be, mindent kiraboltak 26:01 Svájcban nem érte el a nélkülözés, de itt nem volt ép ablaküveg, nem volt tüzelőjük 29:30 édesapját kirúgták az állásából, emiatt vesztette el a hitét Istenben, mesél a Rákosi-rendszer visszásságairól, ennek ellenére az ő korosztálya szabadnak érezte magát 41:30 a privilegizált orosz osztályból simán felvették az egyetemre, de ők 1953-as „Nagy Imre” évfolyam voltak, amiért a DISZ-gyűlésen gyanúsnak nyilvánították őket 44:40 1956-ban kitört a forradalom, és ő a forradalmi diákbizottság tagja lett, nem akarták a kapitalizmust visszaállítani, hanem egy normális többpártrendszerben működő szocializmust akartak 54:09 1956-ban csak a Köztársaság téren történt vérengzés, ami alapvetően nem jellemezte a forradalmat

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Szerdahelyi István, 1935, Budapest

Interjúalany foglalkozása: egyetemi professzor (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 24.

Felvétel helyszíne: Az alany Marosvásárhelyen született!

Feldolgozásban résztvevő személyek: Radics DorottyaPorkoláb RebekaBakó JúliaHorváth ZsófiaGyimesi MártonTörök MarcellVajda Lászlóné

Feltöltötte: klevi

Interjút készítő iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium