Az 1956-os forradalom sodrában

hossz: 00:25:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyerekkoráról, a háború utáni szegénységről, és férje összetűzéseiről a Rákosi-rendszerrel (0:22, 3:55). Szól az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeiről (2:30) és arról, hogy a férje disszidált novemberben, majd ő is követte januárban (7:05). Elmeséli, hogy miként találkozott férjével Ausztriában, és hogy miként akarták kitoloncolni őt az osztrák hatóságok azért, mert a papírjaiban szerepelt a Belügyminisztérium neve, mert annak óvodájában dolgozott korábban(11:35). Szól arról, hogy továbbköltöztek Németországba, ahol új életet kezdtek és keményen dolgoztak (16:52). Elméli lánya születését, valamint azt, hogy miként sikerült kihozniuk magukhoz a budapesten maradt fiukat 1962-ben (19:50). Végül elmeséli, milyen nyelvi és egyéb nehézségekkel kellett szembenézniük a következő időszakban (22:35).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)

Interjúalany: Horváth Aranka, 1934, Szabolcsveresmart

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. October 16.

Felvétel helyszíne: Szabolcsveresmart

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vizer Zoltán Vámos Renáta Bacsó Vivien Lipták Klaudia

Feltöltötte: rfkv

Interjút készítő iskola: II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola