Az agrárium helyzete a rendszerváltás idején

hossz: 00:43:00

Tárgy: Rendszerváltás, Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, családja eredetéről, iskoláira (1:06), majd rátér arra, miként kapta első munkáját frissen végzett agrármérnökként (4:40). Szól a TSZ-ek felbomlásáról, a mezőgazdaságra gyakorolt káros hatásairól (5:55), majd arról, hogy milyen alkalmakkor lehetett szembesülni a Kádár-korszak visszásságaival (8:00). Szól a rendszerváltást megelőző társadalmi mozgásokról, a rendszerváltozás reményeiről és csalódásairól, valamint a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról (10:44). Elmeséli látogatását egy somogyi gazdasági raktárban, ahol szovjet gyapotot címkéztek át magyarra (16:35). Beszél a Kádár-korszak gazdasági életének alapjáról, az alacsonyan tartott fizetésekről és a háztáji gazdaságok virágzásáról (18:06). Beszél az orosz katonákkal való hétköznapi kapcsolatokról, a laktanyáról és a közös sporteseményekről (21:05). Szól a művelődés lehetőségeiről, és arról, mennyiben alapozták meg az értelmiségi körök a rendszerváltozást, valamint összehasonlítja a magyar és a többi közép-európai eseményeket (29:50). Beszél a különböző ellenzéki körökről és a helyi választásokról (36:22), valamint az 1989 utáni munkanélküliségről és a jelenlegi gazdasági nehézségekről (40:35).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Dósai Imre, 1960, Kiskunmajsa

Interjúalany foglalkozása: mezőgazdasági vállalkozó (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. March 2.

Felvétel helyszíne: Kiskunmajsa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nyerges Benjamin, Toldi Levente

Feltöltötte: toldi.levente

Interjút készítő iskola: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium