Az Aszódi Evangélikus Egyház és a Gimnázium kapcsolata

hossz: 00:45:00

Tárgy: Vallási élet, TSZ, Kulák, Egészségügy

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél azokról a nehézségekről, melyek a családját és őt érték kulák származásuk, illetve vallásosságuk miatt. Elmeséli, hogy ennek ellenére hogyan sikerült mégiscsak továbbtanulnia, és rendszeresen külföldre utaznia. Szól az aszódi közgyűlésben végzett munkjáról és az evangélikus gimnázium újraindításában vállalt szerepéről is. 0:33--származás, család, születésének körülményei a II. világháború alatt, iskolái 4:10--a téeszesítés, ennek hatása a családjára, a korabeli vallási élet, a padlássöprés, a mezőgazdaságban lezajlott változások hatása a családjára 12:35--milyen nehézségekbe ütközött az egyetemre való felvétel során kulák származása, ill. vallásossága miatt, és hogyan jutott be végül mégis a pécsi egyetemre 19:54--házassága, hol helyezkedik el az egyetem befejezése után 22:16--Líbiai munkavállalása, utazásai a Kádár-rendszerben 30:00--a rendszerváltás hatása a vallási életre 34:30--részvétele az evangélikus gimnázium újraindításában

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Fischlné Dr. Horváth Anna, 1945, Nagytarcsa

Interjúalany foglalkozása: házi gyermekorvos, iskolaorvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. February 11.

Felvétel helyszíne: Aszód

Feldolgozásban résztvevő személyek: Maschek Valentina, Garai Laura, Péterfi Gábor, Rácz Zoltán, Koncz István

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma