Az aszódi Evangélikus Gimnázium újraindítása egy tanár szemszögéből

hossz: 00:45:00

Tárgy: Egyházak, Kultúra, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél evangélikus paraszti családjáról (0:40), majd oktatásáról, különösen a zeneoktatásról, énnekkari próbákról (5:20). Rátér arra, hogyan döntött a lelkészi szolgálat mellett, miközben műszaki érdeklődése miatt elvégezte a Kandó Kálmán Főiskolát (7:15). Szól felszenteléséről a budapesti Deák téren 1983-ban, és arról, hogy Acsára küldte a püspök szolgálni, ahol a békéscsabaihoz hasonló szlovák eredetű lelkiséggel találkozott (14:00). Szól arról, hogy a békési régióban kevésbé volt kiírtva a hittan, mint a Dunántúlon vagy az Alföldön. (17:40). Szól a rendszerváltásról, az egyházat ért változásokról, az iskolák újraindításáról. Szól arról, hogy 12 iskolát igényeltek vissza, főleg olyan területeken, ahol vagy hagyománya volt az evangélikus oktatásnak, vagy sokan voltak a hívek (21:15). Szól arról, hogy milyen ellenállást váltott ki az iskola újraindításának gondolata, valamint beszél a kezdeti nehézségekről, az osztályok szervezéséről (31:00). Beszél arról, hogy azt várták, az egyházi iskolák meg fogják újítani a hitéletet és a gyülekezeteket, azonban ez nem következett be (40:30).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Mekis Ádám, 1956, Békéscsaba

Interjúalany foglalkozása: Evangélikus lelkész, esperes (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 11.

Felvétel helyszíne: Aszód

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma