Az aszódi laktanya parancsnoka voltam

hossz: 00:45:00

Tárgy: Katonaság, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a katonai pályájáról, itt befutott karrierjéről. Elmeséli, hogyan lett az aszódi laktanya parancsnoka, majd a település polgármestere. 0:38--születés, család, iskolás évek 3:40--hogyan került a katonai pályára 5:38--az 1968-as cseszlovákiai eseményekkel kapcsolatos emlékei, tiszti munkája Pécsen 8:24--hogyan került Aszódra, mit dolgozott itt katonaként 10:57--hogyan került Tatára, milyen katonai feladatokat látott el itt, hogyan került a Katonai Akadémiára 13:18--a Katonai Akadámián töltött évek, a tanulmányok jellege, hogyan került vissza Aszódra és hogyan vesz részt a helyi laktanya vezetésében 25:05--az aszódi laktanya története, milyen volt a viszonyuk az Aszódon szolgáló szovjet katonákkal 28:27--a rendszerváltás környéki események és laktanyaparancsnoki kinevezése, tevékenysége laktanyaparancsnokként, a laktanyai élet változásai 35:00--hogyan került ki a bukaresti Katonai Kollégiumba tanulni 1998-ban, majd ezt követően Afganisztánba dolgozni 41:11--nyugdíjazása, az aszódi laktanya bezárása 44:00--hogyan kerül az aszódi ökormányzat élére

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Sztán István, 1948, Kétegyháza

Interjúalany foglalkozása: nyugállományú ezredes, polgármester (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2011. January 14.

Felvétel helyszíne: Aszód

Feldolgozásban résztvevő személyek: Balogh Csenge, Valcsák Lilla, Debrődiné Dobóczy Mária, Rácz Zoltán, Koncz István

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma