Az élet Csákváron a II. világháború után

hossz: 00:32:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), 1956, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél oktatásáról, vallásos neveléséről (0:23), majd rátér a háborúra, a szovjet csapatok bejövetelére, a rekvirálásokra (2:25). Szól a háború utáni újrakezdésről, a megmaradt állatokról, valamint a földkérdésről, amit bíró dédapja földjeiig vezet vissza (5:00). Szól az Esterházyak szerepéről a faluban, például arról, hogy mindenben segítették a falusiakat a háború idején (10:25). Szól a hitéletről, például a veje felnőtt keresztelkedéséről (15:00). Szól az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeiről (16:50), majd a mezőgazdaság kommunista átalakításáról és ennek magyar és európai alternatívájáról (18:38). Szól a hétköznapi életről, iskolájáról (23:05), majd katonai szolgálatáról, az ottani ünnepekről és az ellátásról (23:58). Szól a D-tisztek szerepéről a hadseregben (27:50), valamint a hadsereg politikai vizsgáiról (29:30).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Németh László, 1931, Csákvár

Interjúalany foglalkozása: földműves, bányász (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. December 4.

Felvétel helyszíne: Csákvár

Feltöltötte: peterrozsa

Interjút készítő iskola: Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola (fenntartó: Albastart Nonprofit Kft.)