Az élet falun

hossz: 00:42:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, ’50-es évek, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1948-ban született Pátkán (Fejér megye). Beszél családjáról, gyermekkoráról. (01:26) A családnak volt kisebb saját földje. Az apa nem volt hajlandó belépni az '50-es években a TSZ-be, ezért gyári munkás lett és "kisebbik rosszként" belépett a "Pártba". Végül, hogy megtarthassák a földet az anyának mégis be kellett lépnie a TSZ-be, majd kiléptek, de később újra belépésre kényszerítették őket. Az apa nem bírta a folyamatos zaklatásokat, öngyilkos lett. Az interjúalanyt így a nagyszülei nevelték. (03:16) Az interjúalany az általános iskola elvégzése után a Videotonnál dolgozott lakatossegédként. (04:02) Beszél a Rákosi-korszak beszolgáltatásairól, a család viszontagságos életéről. Az állatorvos segítségével sikerült egy tehénborjút maguknál tartaniuk, ennek a húsa mentette meg őket az éhezéstől. (09:04) A Videoton után bányánál dolgozott karbantartó lakatosként. Tovább akart tanulni, de a döntéshozó bizottságok ezt nem engedélyezték, csak hegesztőtanfolyamot végezhetett. (10:46) 1971-ben kezdett el TSZ-ben dolgozni, ugyanekkor vették fel a gépipari technikumba és meg is házasodott. Hogy rendesen megkapja a fizetését, be kellett lépnie a pártba. (13:02) Gyermekeit a rendszer keretei között próbálta tisztességesen felnevelni. (14:56) Elvégezte a Marxista-Leninista esti egyetemet, de csak azért, mert így plusz 15 nap szabadságot kapott, amely idő alatt tudta építeni saját házát. Sosem volt kommunista, de egy-két dolgot elhitt, így amikor kiderültek a Kádár-rendszer hazugságai, jóval nagyobbat csalódott. (16:42) Beszél a technikumról, ottani történelemtanára mondta először el a XX. századi valós történelmet. (17:32) Beszél a mindennapokról, gyerekei iskoláztatásáról, szavazásokról. Az interjúalany volt választási bizottsági elnök, ellenőrző bizottsági elnök és majdnem tanácselnök is, de nem vállalta a Hazafias Népfront jelölését. (23:50) Beszél a TSZ-ben végzett munkáiról. 1993-ban mondott fel, mert a főnökei meghamisították a dokumentumokat, hogy több pénzt kaphassanak. (32:02) Járt többször külföldön, a rendszerváltás előtt is (elsősorban a TSZ keretein belül). Beszél szakmai utazásairól és nyaralásairól. Járt Vorosilovgrádban, elmondja az ottani életkörülményeket. (41:56)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Ozsváth László, 1948, Pátka

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. February 5.

Felvétel helyszíne: Pátka

Feltöltötte: peterrozsa

Interjút készítő iskola: Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola (fenntartó: Albastart Nonprofit Kft.)