Az elhivatott ember

hossz: 00:42:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, oktatásáról (0:26, 5:04), kitérve arra, hogyan élte meg az 1956-os forradalom eseményeit (2:11). Beszél tanári tevékenységéről (8:33), a fiatalok és a közművelődés felkarolásáról és az úttörőmozgalomról, valamint arról, hogyan lett a művelődési ház igazgatója, majd a levéltár igazgatója (13:38). Beszél arról, miként zajlott le a rendszerváltás, különös tekintettel a földkérdésre, és a levéltár jelentőségére (24:00). Visszatér a városból hadifogságba és málenkij robotra elhurcoltakkal kapcsolatos emlékeire (30:13). Hangsúlyosan szól a levéltári kutatómunkáról is (36:28).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Mónus Imre, 1939, Hajdúnánás

Interjúalany foglalkozása: nyugalmazott levéltár igazgató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 17.

Felvétel helyszíne: Hajdúnánás

Feldolgozásban résztvevő személyek: Orbán András

Feltöltötte: evikek

Interjút készítő iskola: Veress Ferenc Szakképző Iskola