Az elkerülhetetlen változások

hossz: 00:34:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet , Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, földműveléssel foglalkozó hajdú család sarja, a nagyszülei harcoltak az I. ill. a II. világháborúban is 2:02 az általános iskolás éveire, majd a középiskolás éveire emlékezik vissza 3:27 érettségi után nem veszik fel elsőre, így elment dolgozni, könnyen talál munkát egy TSZ-ben 4:15 KISZ-tagságról beszél 5:01 az oktatás sokkal kevésbé volt liberális, inkább a poroszos hagyományokat követte 7:20 a Kádár-rendszer fogyasztási cikkei főleg keleti eredetűek voltak, később jelentek meg a nyugati elektronikai cikkek, élelmiszer bőven volt, de pl. banánt nem lehetett kapni 9:01 a nyolcvanas évek végén már lehetett látni a repedéseket a rendszeren, kiadtak bizonyos feladatokat kisvállalkozásoknak, a médiában is elhangzottak politikai és gazdasági hírek, létrejönnek civil kezdeményezések, 1988-tól összeül a Nemzeti Kerekasztal 10:31 a katonaságban próbálták rávenni őket az MSZMP-be való belépésre, később a helyi Fideszbe hívják, de nem lépett be 12:36 a Kádár-korszak utolsó éveiben a diktatórikus jelek kevésbé mutatkoztak, az emberek döntő többsége a rendszerváltozástól az életszínvonal emelkedését várta 17:54 a rendszerváltás után a közvetlen környezetében megjelent a munkanélküliség, kétszámjegyű volt az infláció, rohamosan emelkedtek az árak, a fiataloknak sokkal nehezebbé válik az egzisztencia megteremtése 21:52 a rendszerváltozáson utólag a privatizáción változtatna 25:06 a családalapításról beszél, évekig a szüleiknél éltek, gyűjtöttek saját lakásra, kaptak szociálpolitikai kedvezményt, a banki kölcsönök kamatai viszont nagyon magasak voltak 29:30 összességében véve a rendszerváltást pozitív dolognak értékeli, aminek azonban számos gazdasági hátulütője volt

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Tatár Antal, 1965, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: pedagógus, kollégiumi nevelőtanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 11.

Felvétel helyszíne: Hajdúböszörmény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Orbán András

Feltöltötte: apka

Interjút készítő iskola: Veress Ferenc Szakképző Iskola