Az élő hit megtart

hossz: 00:38:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél békési nagygazda édesapjával, akit csak azért nem vittek el a Rákosi-rendszerben, mert nagycsaládosnak számított (0:12). Szól arról, hogy az Evangéliumi Pünkösdi Közösségbe járt, és szól e felekezet jellemzőiről (2:10). Beszél a Kádár-korszak és az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről (5:35), majd a kisegyházakkal foglalkozó, Szabad Egyházak Tanácsával, és arról, hogyan gátolták meg a hitéletet vagy a templomépítést (8:20). Beszél a hatóságok zaklatásairól (12:08), majd arról, hogy nem alkudtak meg, de eltűrték a zaklatásokat (16:20). Szól arról, hogy ő maga 1994-től lelkész, tehát ebben a minőségében a kommunisták nem zajlatták, később pedig az állam nem gördített akadályokat a hitélet útjába (19:40). Szól arról, hogy a késői Kádár-korszakban magán asztalosműhelye volt, ami éppencsak megtűrt dolognak számított akkor (23:05). Szól a rendszerváltás első jeleiről, arról, hogy már kibérelhettek csarnokokat istentisztelet céljából, valamint arról, hogy Miklós Imre ÁEH vezető még 1989-ben is óvva intette őket a politizálástól (24:50). Beszél a nyolcvanas években zajlott helsinki pünkösdi találkozóról, amire már elmehettek, ami egyszerre volt meglepő és csodálatos (27:10). Szól arról, hogy mikor csatlakozott a Hit Gyülekezetéhez, miért hagyta ott a pünkösdi Agapé Gyülekezetet, mit köszönhet nekik, valamint felvázolja a keresztény közösségek pünkösdi fejlődésének történetét (30:00).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Mundrucz István, 1939, Békés

Interjúalany foglalkozása: asztalos, lelkipásztor (Ipar, Egyház)

Felvétel időpontja: 2010. December 20.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly, Opauszki Máté, Molnár Kristóf, Schweigert Patrik

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény