Az esztéta

hossz: 00:32:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, iskolák 4:13 sokan, akik másképpen gondolkodtak, szellemi parkolópályára került, ő is egy műszaki könyvesboltban kezdett, majd kiadványszerkesztésre tért át 11:09 a rendszerváltás furcsa élményként érte őket, a bölcsész értelmiségiek számára felszabadulást hozott 14:28 a rendszerváltás után a multik betörtek a lappiacra, és komoly háttér nélkül nem volt esélye egy lapnak, ő is indított egy folyóiratot, de nem élt sokáig 17:50 ezt követően egy alkotóközösségben dolgozott 19:30 a három T kategóriáját idézi fel 22:14 elkezdtek restaurálással foglalkozni, számos munkájuk volt

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr Forgács György, 1956, Gödöllő

Interjúalany foglalkozása: szellemi szabadfogallkozású (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. April 1.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Friedrich Tünde; Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola