Az igazi rendszerváltást a megtérés jelentette

hossz: 00:44:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél katolikus családjáról (0:08), majd arról, hogy miként ütközött a vallásos és a kommunista nevelés gyermekkorában (1:40). Elbeszéli, miként tért meg és kezdett a budaörsi gyülekezetbe járni (2:50), illetve azt, hogy édesapja üldözni kezdte, mikor bejelentette, hogy már nem katolikus (5:50). Részletesen elmeséli első néhány látogatását a gyülekezetben és a megtérés élményét (8:32) . Szól arról, hogy frissen megtértként milyen volt a Kádár-kori néphadseregben szolgálni, és azt, hogy szerencsés időpontban jött műtétje miatt mégis a Bibliával foglalkozhatott (12:20). Később az ételosztások és egyéb munkák révén szintén ideje maradt a hitre a szolgálat alatt (17:00). Beszél a hadsereg ideológiai átképzéséről (19:40), majd arról, hogy eltávozásaikor gyakran gyülekezeti barátaihoz ment, s nem haza (21:32). Szól az 1980-as évek második felének megújulásáról, a présház felújításáról és a gyülekezet bővítéséről (22:30). Szól arról, milyen konfliktusa volt a világi iskolákban a hitének terjesztése miatt, és beszél a "Mennybe vezető expressz" című daláról (25:55). Beszél az evangelizációról (32:10), a megfigyelésekről (35:00), majd a rendszerváltás hatásáról, a vallásszabadságról és a Bornemissza Péter iskoláról (37:45).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Gombos Attila, 1962, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. April 1.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kondor Áron, Diron Patrik, Opauszki Máté, Molnár KristófPálfy Gyula, Szalkai Melinda

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény