Az MDF megalakulása Gödöllőn

hossz: 00:27:00

Tárgy: Rendszerváltás, Pártélet, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél az aszódi gimnáziumban töltött iskoláséveiről, pályaválasztásáról, a rendszerváltásról, illetve arról, hogy hogyan került kapcsolatba az MDF-fel, és hogyan lett Gödöllő polgármestere. 0:40--származása, családja, iskolái 2:18--hogyan gyakorolták a hitüket a korban 3:20--a rendszerváltás időszaka, hogyan került a politikai életbe, hogyan került kapcsolatba az MDF-fel, miért ezt a pártot választotta 6:09--hogyan értékeli a Kádár-rendszert 7:30--iskolai évei, élményei 12:10--hogyan kerül orvosi pályára, milyen volt az egyetem 15:00--a gödöllői MDF megalakulása, politikával kapcsolatok véleménye, miért hagyja végül ott az MDF-et, mit várt a rendszerváltástól 21:29--hogyan szervezték meg az MDF kampányát a rendszerváltáskor, milyen volt az MDF-piac

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr. Gémesi György, 1956, Budapest

Interjúalany foglalkozása: orvos, polgármester (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. March 26.

Felvétel helyszíne: Gödöllő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Sára Attila, Maschek Valentina, Péterfi Gábor, Rácz Zoltán, Koncz István

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma