Az MDF szerepe és a rendszerváltás

hossz: 00:34:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, édesapja fuvaros volt, édesanyja háztartásbeli, munkásszármazásúként egyetemet végzett, agrármérnök lett 1:50 1956-ban még nagyon kicsi volt, látta a harckocsikat Budapesten 2:54 a nyolcvanas évek közepén a magyar állam csődbe jutott, és ez lassan átszivárgott a mindennapi életbe 5:10 1988. márc. 15.-én a lánchídi csatában sem vettek részt 5:50 a szécsényi ferencesek rendházát el akarták adni egy biztosítótársaságnak, de ezt sikerül megakadályozni, és visszaadni a ferenceseknek a rendházat 9:02 az 1980-as években jelentek meg az első szamizdat könyvek, addig nem érzékelték a három T rendszerét 10:26 a szécsényi TSZ-ben dolgozott agrármérnökként, erről az időszakról mesél 13:01 az MDF helyi szervezetének a megalakulására emlékezik vissza 19:55 a helyi szervezet első lépéseiről beszél 24:35 közeledtek az 1990. évi választások, a választókerületet igyekeztek úgy meghúzni, hogy az MSZMP jól járjon 27:40 a rendőrség nem tudott mit kezdeni az akkoriban alakuló pártokkal 28:54 az MDF szétszakadásáról, és 1994 utáni sorsáról mesél 31:18 a párt eltűnéséről és átalakulásáról beszél

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Frisch Oszkár, 1950, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Politika)

Felvétel időpontja: 2010. December 17.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolából: Berki Andrea Uhrin Kitti Lénárt László Kiss Kitti Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM