Az MSZP reformszárnyának alapítója

hossz: 00:38:04

Tárgy: Mindennapi élet , Rendszerváltás, Pártélet, MSZP

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszélt arról, hogy hogyan került kapcsolatba a politikával, illetve hogyan kapcsolódott be a politizálásba egyetemi évei során. Mesél az 1980-as évek közhangulatáról, az MSZMP megreformálását célul kitűző reformkör megalapításáról, illetve az 1990-es választásokról. Végül szól Horn Gyula 1994-ben, Borsodban elszenvedett balesetéről is. 0:15--származása, családja, szülei; 2:6--a család kapcsolata a politikával; 3:50--hogyan értékeli az 1980-as évek politikai rendszerét, hogyan került kapcsolatba egyes ellenzéki csoportokkal és gondolatokkal az egyetemen; 11:40--milyen változások voltak a rendezvények, ünnepségek terén az 1980-as évek második felében; 13:50--párttagként hogyan látta a különböző ellenzéki mozgalmakat, milyen viták voltak erről a pártban, a párton belüli reformmozgalmak megalakulása, a Reformkör megalakítása; 24:35--az MSZP megalakítása, az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai, a köztársaság kikiáltása, a négyigenes népszavazás, hogyan zajlottak a választási előkészületek az MSZP-ben, milyen új problémákra kellett választ találniuk; 35:10--az 1994-es választások története

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Tompa Sándor, 1952, Nyíregyháza

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. March 11.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Enikő

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium