Az NDK-ban dolgoztam

hossz: 00:26:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyemekkoráról (0:18), majd arról, hogy hol kezdett dolgozni, és hol hallott először az NDK-ban való munkalehetőségről (1:15). Szól arról, hogyan adta le a jelentkezését, került ki Németországba, és ezt milyen államközi szerződés garantálta (2:38). Nagyon jól érezte magát az NDK-ban, az oda került magyar dolgozók azóta is találkozókat szerveznek (5:28). Szól az NDK minőségi áruiról, és arról, hogy bizonyos magyar termékekekkel szívesen folytattak cserekereskedelmet a németek (6:15). Szól a szerződés tartamáról és a szabadságolások lehetőségéről (8:28). Arról is beszél, hogy Németországban különböző helyeken rengeteg magyar dolgozott (11:35). Szól arról, hogyan alapított családot a Németországban megismert magyar férjével visszatérésük után, illetve arról, hogy az 1980-as évek végén megromlott a viszonya a munkáltatójával (12:26). Beszél arról, hogy éppen a rendszerváltás legnehezebb periódusa alatt lett munkanélküli (16:55). Egy pesti cégnél kezdett dolgozni, akik a munkanélküliek felvételével jártak jól (19:30). Végül arról szól, hogy milyen munkákat vállalt ezek után (20:20). Az interjút fogalommagyarázat zárja (25:00).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Bozzay Laura, 1950, Mezőkövesd

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 29.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Walter Monika, Forgóné Balog Tímea, Friedrich Tünde

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola