Az ötvenes évektől a rendszerváltásig

hossz: 00:39:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, egy ferencvárosi munkáscsaládból származik 1:15 érettségi után egy évig szakmunkás lesz, majd népművelő akart lenni, és kémia szakkal egészítette ki, Debrecenben tanult 3:08 művelődési házakban, kulturális területen dolgozott 5:25 népzenei referensként szervezett Bartók-évet, filmklubot, stb. pozitív élményei az életéből 7:03 gyerekként élte meg 1956-ot, géppuskázzák a házukat 8:13 iskolai tapasztalatairól mesél, sok iskolát bejár a költözések miatt, 11:37 mesél a kollégiumi évek alatt tapasztalható jelenségekről, pl. a rendőrséggel 12:03 Nyíregyházán a városi művelődési központban dolgozva a barátairól kérdezgették a rendőrségen, be akarták szervezni 19:56 volt rá példa, hogy a véleménye miatt érték hátrányok, negatív véleménye a Kádár-rendszerről 22:40 a Kádár-korszak oktatását a Horthy-rendszer alapozta meg, összehasonlítja a mostani oktatással 27:56 a Kádár-korszakban közvetlen tapasztalata nem volt arról, hogy valakit a vallása miatt hátrány ért, de közvetett módon értesült róla 30:16 a rendszerváltásról beszél, belép az MDF-be Lezsák Sándor ajánlására, beszél az ismeretségükről, 1989-ben kopjafát állítottak ’56 emlékére, akkor még tömve volt a temető, ma már az évfordulón üresen kong 35:24 a lelkesedés naivitásból fakadt, többen meg is törtek az eredmények láttán, a demokrácia még nem igazán létezik

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Muszka János, 1951, Budapest

Interjúalany foglalkozása: középiskolai tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. December 17.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Muszka János, Derecskeyné Sipos Etelka, Kiss Attiláné, Horváth Attila, Kovács Mercédesz, Bíró Regina

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola