Az ötvenhatosok későbbi sorsa: börtön és zaklatások (Juhász Attila 2)

hossz: 00:49:00

Tárgy: 1956, Igazságszolgáltatás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy 10 év börtönre, valamint 5 év közügyekről való eltiltásra ítélték (0:08). Mesél a Gyűjtőben és a Váci Fegyház és Börtönben átélt történetekről (2:10), az ellátásról (14:27), a higiéniás viszonyokról és a börtöntársakról, akik között görög emigránsok is voltak (15:07). Beszámol a börtönben végzett munkáról (21:30), arról, hogy nagyon sokat olvasott a börtönben (26:55). Beszél a szabadulása utáni életéről, a REF-esek megfigyeléséről (31:03), néhány ’56-os forradalmár gondolkodásának megváltozásáról (34:56), a büntetett előélete miatt a lányát ért hátrányokról (39:17), arról, hogy az egyik munkahelyéről azért rúgták ki, mert azzal gyanúsították, hogy fel akarja robbantani az épületet (42:50). Végül megemlíti azt is, hogy a Történeti Hivatalban (ma: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) lehetősége volt betekinteni a rá vonatkozó iratokba (47:46).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Juhász Attila, 1938, Salgótarján

Interjúalany foglalkozása: Szakmunkás (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. November 29.

Felvétel helyszíne: Salgótarján

Feldolgozásban résztvevő személyek: Broszman György, Mátrai Bence, Geczkó Márton, Stéphane Leterme

Feltöltötte: mixat

Interjút készítő iskola: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium