Az osztályidegen

hossz: 00:47:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:11), Pannonhalma német megszállásáról (1:48), valamint iskolaéveiről (4:30). Szól az egyházi iskolák államosításáról, majd osztályidegenként való elhelyezkedéséről (8:16). Beszél édesapja szállodájának sorsáról a II. világháborúban (16:50) és a kommunista hatalomátvétel idején (19:35), illetve arról, hogyan szökött meg édesapja a málenkij robotra való szállítás során (25:18). Szól arról, hogyan indították újra a szállodát (28:10), majd beszél katonai szolgálatáról (37:22). Végül elbeszéli, hogyan fogalmazódott meg benne, hogy el kell hagynia az országot (44:40).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.1. A hatalomért folytatott politikai harcról és annak következményeiről
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)

Interjúalany: Horváth Imre, 1932, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Belgyógyász szakorvos, pszichiáter (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. February 7.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Balázs Szilvia Kaposi László

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium