Az újságíró

hossz: 00:26:00

Tárgy: Mindennapi élet , Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1961-ben született Pásztón. A rendszerváltás idején lett újságíró, ekkor politizált is. (00:58) Beszél fiatalkori élményeiről ('70-es évek). (02:18) Beszél a fiatalok életmodjáról, a szórakozási lehetőségekről. (03:40) A '80-as években sem tudta, hogy mikor lesz a rendszerváltás, de lehetett érezni, hogy haldoklik a rendszer. (05:48) Az interjúalany eljárt az ellenzéki tüntetésekre a '80-as évek második felében, szamizdat könyveket olvasott. (08:50) Gorbacsov hatalomra kerülésétől lehetett közvetlenül érezni a rendszer végét. Az interjúalany a Fidesszel szimpatizált. (12:50) A rendszerváltás után Fidesz színekben önkormányzati képviselő lett. (14:34) Elmondja, hogyan zajlott le a rendszerváltás. A legtöbb információt a TV-ből szerezte. (16:12) A rendszerváltástól az életszínvonal rohamos javulását várta. Gazdaságilag nem elégedett a végbement változásokkal. Úgy véli, hogy a 2002 és 2010 közötti időszak még rosszabb helyzetbe hozta az országot. Beszél a jelen demográfiai problémáiról. (22:24) A rendszerváltás óta újságíróként dolgozik. (24:44) Fogalommagyarázat (25:56)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Tari Ottó, 1961, Pásztó

Interjúalany foglalkozása: újságíró (Sport)

Felvétel időpontja: 2011. April 1.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Walter Monika, Friedrich Tünde, Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola