Az újságíró, aki nem lépett olajra

hossz: 00:47:00

Tárgy: Ipar, Kultúra, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, mesél Zalaszentmihályról 5:55 1952-ben kezdett írni a Bajtárs nevű, központi úttörő lap számára 7:34 három lap külső munkatársa is volt, a Szabad Föld számára is írt 9:51 történeteket mesél az iskolai életről 12:51 felvették a Zalai Hírlap szerkesztőségéhez 15:07 két évig volt katona, ott rendkívül kemény kiképzést kaptak, mesél a katonaélményekről 17:49 felidézi az 1956-os emlékeit 29:01 ő maga nem írt cikket ezekben a napokban az újságban 32:09 a későbbi politikai nyomást idézi fel, bár véleménye szerint nem volt cenzúra 36:39 az amnesztia és a felsőoktatás bővülése nyomán újságíró csak diplomás lehetett.

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Ferencz Győző, 1934, Zalaszentmihály

Interjúalany foglalkozása: újságíró (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. February 3.

Felvétel helyszíne: Zalaegerszeg

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bakó Júlia, Tavasz Máté, Porkoláb Rebeka, Karvalits Levente, Vajda Lászlóné

Feltöltötte: klevi

Interjút készítő iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium