Az Úristen még a görbe sorokra is egyenesen ír

hossz: 00:29:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany arról beszél, hogy ő és társai mikor és miért döntöttek az egyházi pálya mellett(0:07).Missura úr feleleveníti a diktatúrák alatti csöndes életmód lényegét. Se megalkudni, se szenvedni nem szerettek volna(2:42). Az interjúalany az állam, a politika az oktatásba való beavatkozásáról, valamint a hatalom és az egyház kapcsolatáról meséli el személyes tapasztalatait(5:48).Missura Tibor a besúgókról és rendszer fentartóiról beszél, kifejtve az egyház és a vallás szerepére(16:32).A teológiai iskola után Veszprémbe került segédlelkésznek, ekkor kapcsolatba került Állami Egyházi Hivatal embereivel, "kopóival"(19:25).Az interjúalany az egyszerű kispap feladatáról és munkájának magasztosságáról beszél, melyet példákkal (pl: Káldi püspök esete) is alátámaszt(22:14)."Az Úristen még a görbe sorokra is egyenesen ír."(25:29).1975, a Helsinki záróokmány aláírása után az egyházi élet is lazább lett Magyarországon - ezt különböző példákkal támasztja alá(25:48).Az 1990 előtti években sokáig jellemző volt, hogy nappal nem nagyon szerettek egy lelkésszel mutatkozni, de este már, amikor senki sem látta, szívesen fogadták a lakásukon(28:11).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Missura Tibor, 1932, Budapest

Interjúalany foglalkozása: evangélikus lelkész (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. February 5.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Petrőcz Bátor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény