Azért jöttem el, hogy magyar maradhassak

hossz: 00:46:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyerekkori életkörülményeiről (0:55), szülei és a román kommunista párt kapcsolatairól (1:38), a marosvásárhelyi etnikai viszonyokról, román-magyar konfliktusokról (2:28), a román iskolarendszerről (9:18), a magyarokkal szembeni diszkriminációról (11:20), a magyar közösség összetartásáról (12:11), az anyaországgal kialakított kapcsolatról (14:21), Ceausescu személyi kultuszáról, a korabeli alacsony életszínvonalról, a Securitate-ról (16:07), Magyarországra költözésük okairól (25:12), nehézségeiről (28:15), magyarországi fogadtatásukról (38:33).

Említett időszakok, témák:
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Patka Edit, 1971, Marosvásárhely

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. February 23.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Tóth Krisztián Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma