Azt hittem, mindent lehet beszélni – Interjú Dr. Tüske László egykori politikai elítélttel

hossz: 00:45:00

Tárgy: Igazságszolgáltatás, Mindennapi élet , 1956

Interjú rövid leírása: Dr. Tüske László kiskőrösi háziorvos, Baján született, tanúja volt az '56-os forradalom bajai eseményeinek. Az orvosi egyetem alatt izgatás vádjával elítélték, börtönbe került. A büntetés letöltése után hét év kihagyással kerülhetett vissza az egyetemre. Summa cum laude diplomázott. (00:00-06:10) életfilozófia, családi háttér, gyermekkor; (06:10-09:45) az '56-os forradalom bajai eseményei; (09:45-14:20) a család élete az ötvenes években, a személyi kultusz megjelenése az oktatásban, az ötvenes évek mindennapjainak általános jellemzése; (14:20-22:30) gimnáziumi évek, KISZ; (22:30-26:30) a letartóztatás okai; (26:30-31:10) a letartóztatás, tárgyalás, előzetes; (31:10-40:30) a börtönben; (40:30-44:28) kegyelem, visszakerülés az egyetemre.

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tüske László, 1944, Baja

Interjúalany foglalkozása: Egészségügy

Felvétel időpontja: 2011. March 16.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Czérna Dominika Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma