Bálits Károly interjú

hossz: 00:45:00

Tárgy: Sport

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja Diszel község körjegyzője volt, édesapja vívott, emlékezik a berlini olimpia sikereire 4:40 a háború után teljesen kirabolják őket, édesapjának egyetlen ige maradt, ő az olajiparban helyezkedett el 6:45 1956 után a Volánnál, majd a Finommechanika Vállalatnál dolgozott 7:48 a leventemozgalomra emlékezik vissza, 1943-44-ben volt levente, 12-13 éves kortól volt kötelező, alaki kiképzést kaptak, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettek a sportra, (úszás, ökölvívás, birkózás, foci), ezek a hadászathoz is kellettek 11:58 a leventemozgalomban inkább 1938-tól volt erősebb a politikai felhang, erősebbé vált a háborús orientáció, az ötvenes évek sportsikerei a korábbi leventemozgalomból is fakadtak 14:38 ő csak egy évig volt levente, sőt a frontra is hívták őket, mert a szovjetek már Magyarországon harcoltak, főleg 12-13 éveseket, többen is a szovjet táborokban végezték 16:58 mikor elérte Nagykanizsát a háború, ő elment az olajiparosokkal Németországba a front elől, részben nyelvtanulás okán is, a szülei nyelvismeretéről is mesél 19:30 Nagykanizsát a bolgárok foglalják el, akik nem bántak jól a lakossággal 20:42 elviszik őt is közmunkára a háború idején, tankcsapdát és futóárkot ásni, az édesapja emiatt összeütközésbe kerül a nyilasokkal, ezért küldik az olajiparba dolgozni 24:05 1957-ben elbocsátják politikai okok miatt, az új állásából szintén elküldik a próbaidő után 26:22 1947-ben Nagykanizsán megalakul a vívó szakosztály, és ő is jelentkezik, mert édesapja vívó volt, de a szakosztály megszűnik, 1959-től ismét részt vesz a kanizsai vívószakosztály működtetésében, mesél a vívócsarnok építésének megszervezéséről 32:50 a Magyar Vívószövetségnél is dolgozott, beszél a vívás miliőjéről, Gömbös Gyula idejéből mesél el egy vívással kapcsolatos történetet 40:54 a vívószakosztály még mindig működik, ez a legfontosabb eredmény

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Bálits Károly, 1931, Diszel

Interjúalany foglalkozása: Sport

Felvétel időpontja: 2011. February 7.

Felvétel helyszíne: Nagykanizsa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Rácz Viktória Rudolf Nikolett

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola