Beszélgetés nagyapámmal

hossz: 00:33:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyerekkor 0:51 az iskolaévekről beszél, a hangsúly elsősorban a gazdálkodáson volt 3:30 az ünnepek fontos szerepet töltöttek be a mindennapi életben 5:22 első tapasztalata a háborúról az volt, hogy a németek elfoglalták Magyarországot, 20 évesen behívják katonának, Nagykanizsára vonul be, leventének sorozták be, a nyilasok pedig minden egyes nap agitálják őket, hogy lépjenek be katonának 8:44 négy nappal később vagonokban a németek elviszik őket Ausztriába, majd Németországba 11:51 német katonai felszerelést kapnak, majd ismét bevagonírozzák őket, elviszik a Fekete-erdőbe a leventéket, ahol telefonos kiképzést kaptak 13:17 kivezénylik őket az angolok ellen, de a sereg megfutamodik, és be is kerítik őket, fogságba esnek 15:04 a nyugati hadifogságban dolgoztak, meg is szöktek a fogságból 20:27 egy civil lágerbe mennek, mert éhesek voltak 21:57 Hannoverbe viszik őket, majd Wiesbadenbe, onnan pedig haza 24:04 a kaposvári lágerig angol kísérettel utaztak, ott néhány embert kiszedtek, de a többiek mehettek haza 25:46 a háború után még két évig otthon volt, majd a vasútnál helyezkedett el, megismerte a feleségét, megházasodott 26:46 a mezőgazdasági termelésre egyre nagyobb volt a nyomás, be kellett szolgáltatni mindenből, később agitátorok járták a falut, hogy lépjenek be a TSZ-be 28:37 mesél a belépésnél alkalmazott erőszakról 29:38 1956-ban új tanácselnököt választottak, ennek kapcsán még az ávósok is megpróbálják letartóztatni

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről

Interjúalany: Postovánecz József, 1924, Belezna

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. March 7.

Felvétel helyszíne: Zalakomár

Feldolgozásban résztvevő személyek: Simon József Postovánecz József

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola