Börtönben a hitért

hossz: 00:37:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1966-ban született Sopronban. Beszél gyermekkoráról, családjáról. (02:00) Elmondja emlékeit az iskoláról, az ifjúsági mozgalmakról. Kiskorában katolikus neveltetést kapott, de az iskolában már nem járt hittanra. (03:46) 18 éves koráig ateista volt, az érettségi után egy barátja biztatására csatlakozott a Bokor közösséghez. (05:50) A hittan mellett dolgozni kezdett. Elmondja, hogyan üldözték a Bokor közösséget. Beszél Bulányi György szerepéről, személyes ismeretségükről. (10:16) Beadta a jelentkezését papi szemináriumba, de mivel "bulányista" volt, elutasították. (13:22) Beszél a Bokor közösség életéről, a megfigyelésekről, a papok helyzetéről. (17:30) Amikor behívták sorkatonai szolgálatra, lelkiismereti okokból visszautasította a fegyveres szolgálatot. Emiatt börtönbe zárták. Beszél a hasonló esetekről, tárgyalásokról. (27:54) Beszél a börtönben töltött időről. (34:14) Mai napig úgy érzi, hogy jó döntést hozott, amikor megtagadta a katonai szolgálatot. A börtönévek alatt megerősödött hite. 16 hónapot töltött összesen börtönben. (37:04)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Locsmándi Zsolt, 1966, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2010. November 18.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Efraim, Varga Priszcilla, Kovács Gábor, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény