Bohán Béla Jezsuita szerzetes aranymiséjén jártunk

hossz: 00:32:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél tanulmányairól, pappá szenteléséről (1:16), összefoglalja, hogy milyen egyházi tisztségeket viselt (2:46), beszél arról, miért ezt a hivatást választotta (4:07), kitér a korabeli katolikus gimnáziumokra (6:52), mesél Mindszenty bíborosról (7:56), majd visszatér pályafutására (11:00), jezsuita pályájára (15:37). Beszámol arról, hogy 1956 után több kispapot is bebörtönöztek (17:15), majd rátér a békepapok kérdésére (20:11), Mindszenty Máriapócsra látogatására (22:04), a rendszerváltás előzményeire (23:00), a II. János Pál pápával történő találkozására (27:13).

Említett időszakok, témák:
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Bohán Béla, 1936, Nyírcsaholy

Interjúalany foglalkozása: Jezuita szerzetes (Egyház)

Felvétel időpontja: 2010. June 27.

Felvétel helyszíne: Nyírcsaholy

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gergely Kristóf Bohán Márk Kicsák Barnabás Szabó Csaba Tanár: Málnás Szilárd

Feltöltötte: maszi1959

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM