Boldog úttörő évek

hossz: 00:30:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet , Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél tanulmányairól (0:27), a szocialista ünnepekről, az úttörőmozgalomról, rajfoglalkozásokról, úttörőtáborokról (0:45), a korabeli TV-műsorokról, újságokról (7:45), nyugati útjairól, és megemlíti, hogy a német újraegyesítés idején az NDK-ban tartózkodott (10:33). Mesél Hantos második világháború utáni történetéről (11:22), családja és a szocialista rendszer kapcsolatáról (16:30), arról, hogy a rendszerváltás idején érettségizett (17:45). Bemutat korabeli tárgyi emlékeket (20:00), majd visszatér a Kádár-kori ünnepekre, úttörőversenyekre (21:00), kitér az első számítógépére, a számítógépes játékokra (24:58), végül mesél a család autóiról (28:27).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Mányoki Zsolt, 1973, Sárbogárd

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 22.

Felvétel helyszíne: Székesfehérvár

Feltöltötte: peterrozsa

Interjút készítő iskola: Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola (fenntartó: Albastart Nonprofit Kft.)