Bőrkabátosok a kollégiumban

hossz: 00:28:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél katolikus családjáról (0:16), majd oktatásáról és közösségi életéről (1:42). Szól első találkozásáról új gyülekezetével, és arról, hogy meglepte a hívek közvetlen kapcsolata a katolikus ceremonializmussal szemben (5:48). Szól arról, milyen volt az egyetemen a hitélet (14:05), majd arról, hogy miként vegzálta a híveket a kollégiumban az állambiztonság, mikor fel akarták deríteni a gyülekezet kapcsolati hálóját (15:30). Szól a békepapok tevékenységéről (20:00). Elmeséli, milyen botrányt okozott családjában új gyülekezete (21:40), valamint azt, hogy az ellenük felhozott vádak - nyugati felbújtás, kábítószer-osztogatás - ugyanazok voltak, mint amit az Állami Egyházügyi Hivatal hozott fel ellenük korábban (22:40). Végül a rendszerváltásról szól, és arról, hogy a lelki váltás még sok esetben nem történt meg (25:20).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Horváth Tamás, 1961, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Ipar

Felvétel időpontja: 2011. March 25.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kondor Áron, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Karika Vencel Pálfy Gyula, Szalkai Melinda

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény