Borsodi Antalné életútja

hossz: 00:35:00

Tárgy: Oktatás, diákotthon

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családi hátteréről, tanulmányairól, az egyházi iskola államosításáról, melyben tanult, és az átalakult oktatási rendszerről (0:40). Beszámol pedagógusi pályája kezdetéről, majd a diákotthon megszületéséről, az iskolakörzetesítésről, és az ezzel szemben kibontakozó szülői ellenállásról (5:31). Kitér a tanyasi világ jellegzetességeire (12:55), majd a diákotthon mindennapjairól számol be (15:54), végül beszél a diákotthonok és a kollégiumok közötti különbségekről, valamint a tanyasi gyerekek városiakkal és falusiakkal szemben fennálló hátrányos helyzetéről (28:18).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről

Interjúalany: Borsodi Antalné, 1929, Rém

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2010. December 28.

Felvétel helyszíne: Jánoshalma

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1. Nagy Andrásné 2. Kiss Hajnalka 3. Tóth Edit 4. Zsiák Szabina

Feltöltötte: nikli

Interjút készítő iskola: Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium