Budapesti hétköznapok

hossz: 00:37:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, 1956, Sport

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél Budapest ostromáról, a szovjet megszállással, a szovjet katonákkal kapcsolatos emlékeiről (0:33), a Rákosi-korszakról (2:21), a Nagy Imre-féle enyhülésről, amely pozitívan befolyásolta a család életét (3:48). Mesél édesapja 1956-os forradalommal kapcsolatos tevékenységéről, amelyet Kádárék meglehetősen pozitívan értékeltek a forradalom leverése után, és szabadon szervezhette külföldön bizonyos termékek exportját (5:20), bátyja disszidálásáról, a forradalomban vállalt szerepéről, az október 25-i vérengzésről (9:40), tanulmányairól, arról, hogy Ortutay Gyulának köszönhette, hogy felvehették az egyetemre (16:11). Beszámol a család lakáshelyzetéről (19:10), az első tévéjükről, a tévéadásokról (22:13), az első számítógépekről (25:10), utazási élményeiről (27:45), a rendszerváltással kapcsolatos illúziókról, a sportszurkoló és a kommunizmus kapcsolatáról (31:28).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: dr. Avvakumovits György, 1940, Budapest

Interjúalany foglalkozása: szövetkezeti jogtanácsoa (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. May 17.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Siklósi Bálint, Majoros Dorottya, Fábián Bertalan, Csikósné Hunics Györgyi

Feltöltötte: Csikósné Hunics Györgyi

Interjút készítő iskola: Török Ignác Gimnázium