Bukaresti élmények a rendszerváltozás idején

hossz: 00:26:00

Tárgy: Rendszerváltás, Államvédelem, állambiztonság

Interjú rövid leírása: 1988 őszén frissen végzett középiskolásként Romániából Magyarországra akart szökni, de nem sikerült. Ennek a történetét meséli el(0:01).Majd ezután 1989-ben besorozták katonának, Bukarestben. Katonaideje alatt, munkaszolgálatosként Elena és Nicolae Ceasescu bukaresti villájának külső és belső tatarozását végezték(4:00).1989 decemberében kitört a román forradalom, ennek az eseménysorát vázolja fel az interjúalany(5:18).A bukaresti tüntetésekkel egy időben az interjúalany éppen dolgozott, innen osztották be fegyveres őrségbe. Ennek a pár napnak a kalandjait meséli el(8:24).1990 márciusában lefolyt marosvásárhelyi események ről, valamint az 1991-es bukaresti tüntetés szétveréséről is szól(17:49). 1989 előtt a román kommunista rezsim megpróbálta bezárni az embert, útlevelet szinte senki nem kapott, hatalmas volt a korrupció stb(20:14).Mánc Imre a második világháború után Szibériába hurcoltakra és a szovjetek által megerőszakolt nőkre emlékezik vissza(23:18).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Mánc Imre, 1970, Kaplony

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2010. November 28.

Felvétel helyszíne: Kaplony

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gyökös Anett, Antonyi Gerda

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon