Cigány fiatalként a Kádár-korszak utolsó évtizedeiben

hossz: 00:47:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, a szülei beszélték a romani nyelvet, a házasságukról sokáig nem volt papírjuk, mivel ennek a cigány közösségben nem volt értéke 5:40 édesapja a gázműben dolgozott, és hozzájutottak a cs-lakás program keretében egy családi házhoz 7:21 ezek a cs-lakások nem voltak ugyanolyan komfortúak, mint egy normál lakásnak (cs-lakás: csökkent értékű lakás) 9:01 a telepről elköltöző romák azonban segítő hálózat nélkül nem tudtak beilleszkedni, ami feszültségeket okozott 11:37 mesél a helyi, Mohácsi úti telepről, az ott élő emberek nem tudták felújítani a lakásokat 13:46 a nagyszülők közül a nagypapa Jugoszláviából költözött át, mesél az általa ismert családi régmúltról, arról is, hogy különböző észak-európai országban élnek rokonai, akikkel romani beszélgetett 18:19 a cigány házassági szokásokról mesél, és a többségi társadalom erről alkotott képéről 25:48 őt a továbbtanulásra az osztálytársaitól kapott plusz élmények segítették 28:07 szakmunkásképzőbe járt, leérettségizett 29:21 mesél az úttörő életről 31:34 édesapja nem kényszeríti rá később a házasságot, a lányok a hagyományos lánykérés alkalmával a férje kiválasztásában nincs szerepe 35:51 az egyetemre jutásról mesél, munka mellett levelezőn tanult, majd ezt követte az egyetem gyes mellett 43:11 később az egyetem mellett dolgozott 43:55 a rendszerváltozás nagyon negatívan érintette a magyarországi cigányokat, mert nincs rendszeres jövedelmük, eltűnt a kiszámíthatóság az életükből, és ezzel párhuzamosan a cigányok megítélése radikálisan leromlott, a többségi társadalom a cigányokat tekintik bűnbaknak

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Labodáné Lakatos Szilvia, 1970, Pécs

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 9.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Laboda Georgina Bárándi Gergő Béres Andrásné Romváry Ferenc

Feltöltötte: Kodály

Interjút készítő iskola: Kodály Zoltán Gimnázium