Cigány kisebbségi képviselő voltam

hossz: 00:36:00

Tárgy: ’50-es évek, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, Pécsett született, édesapja katonatiszt volt, édesanyja pedig varrónő, mesél a beszolgáltatásokról, és az ahhoz kapcsolódó vallatásokról 4:03 elszegődtek cselédnek, hogy meg tudjanak élni, városi gyerekekként meg kellett tanulniuk a paraszti munkát is, a szülők válásával a család összetartóbb lett 6:28 a beszolgáltatásokra gyerekként emlékezik, minden állat után beszolgáltatással tartoztak, ők próbálták elrejteni az élelmiszert 10:35 mesél az iskoláiról, a szülei szétköltözése után visszaminősítik egy osztályt, 15 évesen el kellett mennie dolgozni 13:15 nagyon csalódik a rendszerváltásban, a cigány kisebbségről megfeledkeznek a mindenkori kormányok 15:45 a rendszerváltásig képviselő volt, majd onnantól kezdve 2006-ig szószóló, ami lényegében ugyanazt jelentette, nem kapott mandátumot, de a tisztségénél fogva bekerül az önkormányzatba, küzd a cigányság integrációjáért 18:09 beszél a cigánytelepek felszámolásáról is 20:37 kőművesként és hidegburkolóként dolgozott a képviselői munkája mellett, ő is jut cs-lakásról szóló kölcsönhöz 26:55 beszél a termelőszövetkezetekről, nehezen indulnak, de később jól működtek, és munkát adtak az embereknek, a TSZ lehetőséget adott a mindennapi betevő megszerzésére 30:44 beszél kisebbségi képviselői munkájáról, 2006-ban alakították meg a kisebbségi önkormányzatot

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kiss Lajos, 1949, Pécs

Interjúalany foglalkozása: Nyugdíjas kőműves (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. February 22.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kiss Lajos, Kiss Attiláné, Derecskeyné Sipos Etelka,Somogyi Enikő, Szabó Laura

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola