Cigányteleptől a tanítói diplomáig

hossz: 00:27:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 bemutatkozás, családi háttér 1:42 az iskolás időkben nem tapasztalt megkülönböztetést, volt kisdobos és úttörő is, őrsvezető is lett 3:18 bár jó tanuló volt, a nyolc általános után dolgozni kezdett 4:54 a szülei munkáit idézi fel, majd édesanyja világháborús emlékeiről beszél 7:27 a testvérei is dolgoztak, a gyermekei pedig már tovább tanulhattak 10:27 a rendszerváltás nem hozott nagy változást, bár a régi rendszerben jobban lehetett dolgozni, mint most, jobban félre lehetett rakni 12:23 mesél a család által tartott hagyományokról 13:52 egy tehetségkutató műsorba bekerült a fia, mesél az általuk alapított tánccsoportról 16:30 az ország felépítésében részt vett a cigányság is 18:18 felnőtt fejjel érettségizett és elment főiskolára tanulni 19:07 építőiparban és az alumíniumiparban dolgozott 23:15 tanítóként nem tudott elhelyezkedni, mert leszázalékolták 24:54 visszaemlékezik az iskolai évekre

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Rostás Iván, 1956, Konyár

Interjúalany foglalkozása: segéd és betanított munkás, minőségellenőr, tanító (Ipar, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 1.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Végh Károly, Kalász István

Feltöltötte: cigányszemmel

Interjút készítő iskola: Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény