Cselédsors

hossz: 00:36:00

Tárgy: Mindennapi élet , Ipar, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, a két világháború közötti szegénységről, családja nehéz sorsáról (0:08). Elmondja, hogy egy nap egy tehetősebb házaspár felkereste őket, hogy örökbe fogadják (5:27). Már az új házhoz közeledve gyanús lett, hogy nem fiúként, hanem cselédként lesz szükség rá (8:00), majd hamarosan kiderült az is, hogy milyen nehéz munkákat kell elvégeznie, és hogy gyakori verésekben lesz része. Elmeséli, hogy beteg lett, de nem vitték orvoshoz (14:43), valamint azt, hogy miként kapta meg élete első rendes cipőjét (17:40). Felsorol néhány esetet, amikor igazságtalanul nagyon megverte a gazdasszony (22:33). Nehéz gyermeksorsának egész életére gyakorolt hatásáról is szól (29:15). Végül feleleveníti, hogyan tartóztatták, mikor idősebb korában elhatározta, hogy visszatér a családjához (30:55).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Idős Matiny János, 1935, Gyöngyös

Interjúalany foglalkozása: Ipar

Felvétel időpontja: 2011. February 9.

Felvétel helyszíne: Gyöngyössolymos

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gál Tamás Kormos Istvánné

Feltöltötte: Értéket teremtő emlékezet

Interjút készítő iskola: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium