Dánfalvi Dezső emlékei a hortobágyi kitelelpítésekről

hossz: 00:33:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, Kényszermunka

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli, hogy hogyan telepítették ki őt és családját a Lenin-tanyára, hogyan éltek a táborban, végül melyikük hogyan szabadult. Beszél arról is, hogy a későbbiek során milyen megpróbáltatások érték őket a kitelepítések következtében. 0:24--kitelepítés körülményei, feltételezett okai 5:53--milyenek voltak a barakkok, a későbbi saját készítésű vályogházak, milyen munkákat végeztek, milyenek voltak a mindennapok a táborban 21:05--mi történt az otthon hagyott értékekkel 23:00--mi viselte meg őt a legjobban személy szerint, és hogyan érintették az események a családtagjait hosszú távon 24:15--a különböző családtagok szabadulásairól őrzött emlékei 26:05--az őt ért későbbi megkülönböztetések, a kárpótlás kérdése 31:15--anyja szökése a táborból

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dánfalvi Dezső, 1945, Hirics

Interjúalany foglalkozása: újságíró (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. October 14.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Dr. Sarudi Zoltánné, Csapi Rebeka

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium