Derűs, humanista tanár

hossz: 00:49:00

Tárgy: Kultúra

Interjú rövid leírása: Dr. Bertha Árpád 0:00 családi háttér, édesapja lelkész majd földműves volt, édesanyja háztartásbeli 3:22 egyetemi emlékei, kis kitérő után Budapestre vették föl 9:10 úttörő emlékeiről mesél 10:32 később a tanácsnál dolgozik, majd ismét tanít 17:25 felmerült, hogy az evangélikus egyház visszakaphatja az iskoláit, a Fasori Evangélikus Gimnázium mintájára 20:00 elvállalja az újrainduló iskola igazgatói posztot, mesél az újrakezdés idejéről, (25:42 még a taxisblokád is közbeszólt egy budapesti látogatáskor), és számos, annak kapcsán felmerülő kérdésről 35:58 néhány tanár elment a váltás után, de a nagy többség maradt; az elvárás az iskolával szemben az eredményesség volt 44:30 az elsős diákok felekezet szerinti hittanra jártak, a hitoktatás megszervezése hitoktatók hiányában nem volt egyszerű

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: dr. Bertha Árpád, 1944, Szilsárkány

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. January 14.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Buthi Benita dr. Németh László

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium