Diákélet a diktatúrában

hossz: 00:52:00

Tárgy: Szovjet megszállók, Mindennapi élet , Propaganda

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél Szarvas orosz megszállásáról való emlékeiről (0:05). Rátér iskolaéveire, a kommunista hatalomátvételnek az oktatásra gyakorolt hatására (6:52). Szól egyetemi éveiről, és arról, hogyan távolították el a „kispolgári elemeket” (13:44). Beszél a kollégiumi életről, és arról, hogyan érvényesült a kommunista társadalompolitika a tanításban (17:03). Szól arról, hogy még a rendszer által preferált tanulókat is megváltoztatta az egyetemi képzés (19:46). Beszél arról, hogyan leplezett le az ÁVO egy főiskolai ellenálló kört (24:48), illetve hogyan vitték el barátnőjét a Hortobágyra (29:20). Beszél Rákosi Mátyás személyéről (32:26). (36:47). Végül tanári elhelyezkedéséről és az oktatás jellegéről szól (40:02).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Bácskai Károlyné, 1933, Szarvas

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 28.

Felvétel helyszíne: Szarvas

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Horváth Gábor, Fejős Péter Viktor, László Lilla, Török Ferenc Pedagógus: Molnár Zsolt

Feltöltötte: Balassi

Interjút készítő iskola: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium